Zarząd

Prezes zarządu:

Maria Sukiennik

V-ce prezes zarządu:

Zenon Sudek

Janusz Wójcik

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący

Bogusława Haracz

Członkowie

Izabela Niedbałowska

Elżbieta Głodek