Współpraca

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Siedlisko Pokoleń” współpracuje również z innymi organizacjami pozarządowymi, biznesem oraz samorządami wszystkich szczebli. W ramach integracji wspólnej uczestniczy i zaprasza do wspólnego uczestnictwa przedstawicieli z innych organizacji celem nawiązania współpracy i wspólnych działań. Od lipca 2010 roku jest partnerskim stowarzyszeniem i działa wspólnie ze Stowarzyszeniem „Orkiestra Dęta Dobrynin”.

W ramach naszego Stowarzyszenia mamy również wydzielone konto bankowe z gromadzeniem środków na rzecz Adriana Kardysia – dziecka z chorobą autystyczną. Finansujemy jego zajęcia rehabilitacyjne.

Logo Stowarzyszenia "Orkiestra Dęta Dobrynin"