Przekaż 1% Podatku

Środki uzyskane z wpłat 1% podatku przeznaczamy głównie na:

Wspieranie edukacji muzyczno-tanecznej wielopokoleniowej ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, kultywowanie i promowanie dorobku lokalnych artystów w kraju i za granicą poprzez organizację i udział w festiwalach, organizację spotkań integracyjnych wielopokoleniowych oraz wsparcie rehabilitacji podopiecznego dziecka z autyzmem.

plakat_podatek